Montessoritidningen

MontessoriTidningen är landets största tidning om montessori-pedagogiken.

I varje nummer berättas, i stort och smått, om det mesta som rör pedagogiken och hur den används i skolor och förskolor runt om i landet.

Montessori är en välrenommerad som kraftfull pedagogik, den växer i Sverige och är fortfarande, 100 år efter tillkomsten, en stor inspiratör i skolvärlden. Samtidigt är barn och ungdomar, förskola och skola ett ständigt aktuellt ämne och föremål för mycken debatt.

MontessoriTidningen kommer ut fem gånger per år med en upplaga på 7 100 ex.

Här kan ni läsa mer om MontessoriTidningen:

http://montessoriforbundet.se/tidningen/