Vi fokuserar på våra kunders behov och i ett nära samarbete ökar vi lönsamheten!

Genom att vara engagerade, lyhörda och kunniga skapar vi lönsamma affärer för mediaköpare och uppdragsgivare.

Vi lär oss målgruppen och deras behov, utmaningar och vad vi kan göra för att utveckla affärerna för våra uppdragsgivare. Vi är engagerade, kreativa och söker nya vägar att skapa intäkter i alla projekt. Vårt arbete bygger på ett helhetsansvar där vi står för försäljning, uppföljning och kundvård. Vi är som säljare väldigt noggranna med att bära varumärket och de värderingar som finns hos våra uppdragsgivare.

Kompetensmedia ägs av Kompetenstillväxt Sverige AB.

Anna Kreissl är företagets grundare och VD. Hon är civilekonom med inriktning marknadsföring och personalvetare. Hon har flera års erfarenhet av utbildnings- och mediebranschen där hon arbetat som säljare, försäljningschef och VD. Anna är diplomerad mediasäljare och har läst journalistik.